KISS / KIDD

KISS-børn og KIDD-børn

Vores kiropraktor Stine Bjødstrup Kristensen har skrevet speciale om børnebehandling, blandt andet KISS/KIDD børn og behandlingen af dem. Her kan du læse et lille udsnit af, hvad betegnelserne betyder og hvilke symptomer man kan se hos KISS/KIDD børn.


KISS-børn (0-1 år): Det er børn, der efter fødslen har en låsning i et eller flere led i den øverste del af nakken. KISS står for ”Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain”.

KIDD-børn (4-6 år): Det er børn med låsninger i nakke og bækken, som ikke er blevet opdaget i de tidligere år. KIDD står for ”KISS-Induced Dysgnosi og Dyspraxi”.


KISS-børn har ofte en favoritside at dreje hovedet til, hvilket kan medføre problemer med amningen eller skævt kranium. De kan liggende danne en C-form til siden eller siddende lave en ”flitsbue” bagover. Man kan også opleve asymmetriske bevægelser af arme eller ben – dvs. barnets ene side bruges mere end den anden. KISS-børn græder ofte en del, især eftermiddag og aften. De kan være mere urolige end andre spædbørn. De kan have problemer med luft i maven, mavesmerter og en del refluks, afbrudt søvn og de kan virke utilpasse. KISS-børnene kan rent motorisk være lidt bagud ... man kan også opleve, at de f.eks. springer kravlefasen over og begynder at gå.


Forekomsten af KISS skyldes en låsning øverst i barnets nakke på grund af barnets uhensigtsmæssige stillinger inde i moderens mave eller selve fødslens forløb. Opstår der en låsning i nakken, påvirkes rygmarven og nerverne, som løber fra rygmarven og ud i resten af kroppen. Det vil sige, at der er "støj på linjen" når krop og hjerne skal tale sammen. Låsninger kan ske ved helt normalt forløbende fødsler, blandt andet på grund af jordemoderens træk i barnets nakke, når barnet hjælpes ud. Låsninger opstår dog især ved vanskelige fødsler, der har taget meget lang tid, ved de hurtige fødsler ... eller ved fødsler, hvor der blev brugt hjælpemidler som f.eks. sugekop.


KIDD-børn: Er en aldersmæssig fortsættelse af KISS-børn. Det vil sige, at symptomerne har været der siden fødslen, men de er ikke blevet opdaget. Børnenes motoriske udvikling kan, på grund af påvirkning af rygmarven og nervesystemet, være langsommere eller sat tilbage. De kan være motorisk usikre, lidt klodsede, og de undgår måske udfordringer såsom at klatre i træer, balancere, dyrke sport eller at cykle. De kan klovne lidt rundt for at dække over aktiviteter eller sportsgrene, de ikke kan udføre. Der kan være tilkommet symptomer som hovedpine, gentagne øre-, næse- halsproblemer eller astma. Derudover kan børnene være hypersensitive og ikke have lyst til berøring. De kan tilmed undgå leg med andre børn. Børnene kan være ængstelige og have forskellige diagnoser (ADD, ADHD, autismespectrum etc). Andre KIDD-børn kan dog være lige modsat, hvor de undertrykker det at have ondt og at være ængstelige. 


KIDD-børn er ofte urolige i skolen. De kan være længere tid om at lære at tegne og skrive, samt have sværere ved at lære at læse og skrive. De kan have svært ved at koncentrere sig og sidde stille. Mange af børnene oplever hovedpine, dette kan opleves helt fra skolestart til præpubertet og pubertet.


Behandling af KISS- og KIDD-børn: Et KISS- og KIDD-barn behandles ved at foretage en omhyggelig undersøgelse, hvor der blandt andet spørges grundigt ind til barnets fødsel og opvækst. Behandlingen foregår ved lette tryk på nakkens og bækkenets led for at løse op for låsningerne og derved sikre, at nervesystemet kan fungere optimalt. Behandlingen er blid samt smertefri og er tilpasset hvert enkelt barn.